A Handful of Poems by Vikramadityan

by Nakul Vāc
0 comment

வீடு பத்திரமான இடம்

“புலிப்பால் கொண்டுவரப்
போனான் ஐயப்பன்”

புத்தி வளர
பேச்சு குறைய
அந்தம் கண்டது மௌனம்

காய்ந்து வெடித்ததும்
அனாதையாகக்
காற்றில் அலைக்கழியும்
இலவம் பஞ்சு

ஊருக்கு வெளியே
தாமரைக் குளம்
தனியே
பூத்துக் கிடக்கும்
வெறிச்சோடி.

Home’s a safe place.

“Ayyappan went forth to

fetch tiger’s milk.”

As wisdom waxes 

and speech wanes

The Universe ends in silence.

Dried up and bursting forth

the silk cotton 

swirls orphaned in

the swaying breeze

Outskirts

the lotus-pond

blossoms

alone and

forlorn

*

தக்ஷ்ணாமூர்த்தியான…

மாமிசம் தின்னாமல் 

சுருட்டுப் பிடிக்காமல் 

பட்டையடிக்காமல் 

படையல் கேட்காமல் 

உக்கிரம் கொண்டு 

சன்னதம் வந்தாடும்

துடியான கருப்பசாமி

இடையில் நெடுங்காலம்

கொடை வராதது பெறாமல் 

பதினேட்டாம் படி விட்டிறங்கி 

ஊர் ஊராகச் சுற்றியலைந்து 

திரும்பி வந்தமரும் 

கடந்தகாலக் கைத்த நினைவுகள் வருத்தவும்

எதிர்கால நிச்சயமின்மை உறுத்தவும். 

…a.k.a. Dakshinamurthy

The brisk Karuppasamy God

who dances possessed

with intense rage

when

not

eating meat

smoking cigars

swilling arrack or

demanding sacrificial offerings

once

lost its patience

for being tributeless

for a very long time and

descended

from its eigtheenth-step abode

roamed town after town

observed men life and 

the world and returned

tranquil and reconciled 

to its pedestal

saddened by a bitter past and

troubled by an uncertain future.

*

கூண்டுப்புலிகள்

நன்றாகவே பழகிவிட்டன
நாற்றக்கூண்டு வாசத்துக்கு

பெரிதாக ஒன்றும் புகார் இல்லை
நேரத்து இரை
காலமறிந்து சேர்த்து விடப்படும் ஜோடி
குட்டி போட சுதந்திரம் உண்டு
தூக்கச் சுகத்துக்குத் தடையில்லை
கோபம் வந்தால்
கூண்டுக் கம்பிகளில் அறைந்துகொள்ளலாம்

சுற்றிச் சுற்றி வருவதும்
குற்றமே இல்லை

உறுமுவதற்கு உரிமையிருக்கிறது
முகம் சுழிக்காமல்

வித்தை காண்பித்தால் போதும்
சவிக்குச் சொடுக்குக்குப் பயந்து
நடந்துகொண்டால் சமர்த்து

ஆதியில் ஒருநாள்
அடர்ந்த பசியக்காட்டில்
திரிந்துகொண்டிருந்தனவாம்
இந்தக் கூண்டுப்புலிகள்

நன்றாகவே பழகிவிட்டன
நாற்றக்கூண்டு வாசத்துக்கு.

Caged Tigers

Have gotten used to these

Stinky-cage odours

Nothing much to complain

Prey served on time

Seasonal mating

Freedom to breed

Uninterrupted comfy naps and

Permission to rattle cage bars

when enraged.

Going round in circles too

is not deemed a crime and

they have the right to growl as well.

Just have to parade their tricks

without pulling a face.

And pretending to behave 

as if fearing the crack of the whip 

makes them goody two shoes.

Long long ago

wandering in

lush green forests

these caged-tigers. 

*

பொருள்வயின் பிரிவு

அன்றைக்கு
அதிகாலை இருள் பிரிந்திருக்கவில்லை
நிசப்தம் காடாக விரிந்துகிடந்தது
சாரல் மழை பெய்து
சுகமான குளிர் வியாபித்திருந்தது

அயர்ந்து
தூங்கிக்கொண்டிருந்தான் பெரியவன்
அரவம்கேட்டு விழித்த சின்னவன்
சிரித்து விளையாடிக்கொண்டிருந்தது
சித்திரமாக இருக்கிறது கண்ணுக்குள்

இவள்
வென்னீர் வைத்துக் கொடுத்தாள்
வெளுத்த துணிகளை எடுத்துவைத்தாள்
வாசல்வரை வந்து
வழியனுப்பி வைத்தாள் தாய்போல

முதல் பேருந்து
ஓட்டுநர் இருக்கைக்குப் பின்புற ஜன்னலோரம்
பிழைப்புக்காக
பிரிந்து வந்துகொண்டிருந்தேன்
மனசு கிடந்து அடித்துக்கொள்ள.

Parting in search of wealth

That day

Dawn hadn’t dispelled night yet

Silence expansive like a forest

It was drizzling and

a cozy chill pervaded.

Tired and fast asleep

my eldest son 

while the younger one woken up

by the commotion

busy playing, smiling all over.

Framed beneath my eyelids, a pretty picture.

She

boiled water for my bath

laid out my starched clothes and

came up to the doorstep to

bid adieu like a mother.

First bus out

window-seat behind the driver’s

all aflutter

I was parting

to earn a living.

*

Poems – Vikramadityan, Translated by Nakul Vāc